Tom van den Berg
afscheid-thuis-uitvaart

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

Tom van den Berg verzorgt uitvaarten voor iedereen, ongeacht waar en hoe je verzekerd bent. Je kunt het overlijden melden bij ons, indien je over een uitvaartverzekering beschikt regelen wij het verder met de verzekeringsmaatschappij.

Bel de huisarts om het overlijden officieel vast te laten stellen. Deze verklaring is nodig voor het regelen van de uitvaart.

Bel Tom: 0413-749004. Wij zijn altijd bereikbaar. Er komt meteen iemand naar je toe indien gewenst (ook ’s nachts). Onze medewerkers nemen de eerste zorg van de overledene op zich.

In overleg maken we een afspraak, meestal is dat bij je thuis. Tijdens deze afspraak maak je kennis met de uitvaartverzorger en komen de zaken aan de orde die belangrijk zijn voor de komende tijd.

Wij verzorgen de aangifte van overlijden. Binnen zes dagen na het overlijden moet aangifte worden gedaan bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

In de dagen voorafgaand aan de uitvaart moet er veel worden geregeld. Tijdens deze dagen heb je een vast contactpersoon die altijd bereikbaar is om je overal mee te helpen en die je tot steun zal zijn.

Bellen bij overlijden:

 

24/7

Bereikbaar

Bel bij overlijden:

041 374 9004

Bellen bij overlijden:

Veel gestelde vragen

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder mag de begrafenis of crematie niet later plaatsvinden, dan uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. De dag van overlijden telt niet mee. Zo nodig kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld, omdat er nog iemand uit het buitenland moet overkomen.

Er zijn slechts enkele dingen die moeten als het om de uitvaart gaat. Denk aan de verklaring die een arts moet afleggen over het overlijden, het doen van de aangifte en het begraven of cremeren binnen de wettelijke termijn (uiterlijk de 5e dag na de dag van overlijden, tenzij uitstel is verkregen; uw uitvaartondernemer kan uitstel verkrijgen). Veel van de andere zaken met betrekking tot de uitvaart zijn vrij. De nabestaanden mogen veel zelf en kunnen vaak ook veel zelf. In een goed gesprek kunt u uw eigen ideëen naar voren brengen en kan onze uitvaartverzorger u informeren over mogelijkheden. Zelf de kaart maken, de kist beschilderen, de overledene verzorgen of aankleden, de kist dragen tijdens de uitvaart, muziek maken, etc. Doorgaans wordt ervaren dat ‘zelf iets doen’ ook bijdraagt aan een goede rouwverwerking.

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen erfgenamen bekend zijn of waarvan de erfgenamen niet in staat zijn de uitvaart te betalen.

De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt ook hoe de uitvaart zal verlopen. Zij beslissen of het een begrafenis of crematie wordt, of er wel of geen gelegenheid tot afscheid is en of er wel of geen familieleden aanwezig mogen zijn. Iedere gemeente gaat hier anders mee om, over het algemeen zal de uitvaart erg sober zijn.

Kinderen zijn op grond van de wet altijd verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart van hun ouders, ook als de gemeente die heeft moeten regelen.

Over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. Een begrafenis valt over het algemeen duurder uit omdat je te maken krijgt met grafkosten. Deze verschillen sterk per gemeente en kunnen oplopen tot een paar duizend euro. Daarnaast komen er bij een begrafenis nog kosten bij voor een grafmonument.

Ja, ook als je niet bij Ardanta, Axent of Onderlinge Hulp verzekerd bent, kun je de uitvaart door ons laten uitvoeren. Indien je een sommenverzekering hebt, ben je (in de meeste gevallen) vrij om een uitvaartondernemer naar eigen keuze te kiezen; je word niet gekort op de uitkering. Bij een naturaverzekering, dus een levering van diensten, wordt je in de meeste gevallen dan gekort op het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.